บริการ IT Outsource
คือตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจ

"ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง"
1. ได้บุคลากรที่มีทักษะ
ผู้ให้บริการด้าน IT Outsource จะมีทีมสรรหาที่เชี่ยวชาญและได้รับการอบรมด้านงานไอทีมาเป็นอย่างดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตงานและทักษะที่จำเป็น สามารถคัดเลือกบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและตรงตามที่ต้องการ
2. มีความยืดหยุ่นสูง
บริการ IT Outsource มีจุดเด่นสำคัญคือความยืดหยุ่นสำหรับงานบริการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังโดยสามารถตกลงกับผู้ให้บริการได้ ตัวอย่างบริการที่ได้รับความนิยมสูงในสายงานสนับสนุน ได้แก่ Helpdesk, IT Support, System Admin และ Programmer ในรูปแบบสัญญาจ้างรายปี
3. งบไม่บานปลาย
ค่าบริการสามารถลดหรือเพิ่มได้ตามปริมาณงานในแต่ละปี ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดงบประมาณล่วงหน้าได้ ซึ่งแตกต่างจากการจ้างพนักงานเองที่ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าจ้างและสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นทุกปี บริการ IT Outsource มีลักษณะเป็น Service On Demand รองรับการขยายธุรกิจได้เป็นอย่างดี
4. ลดความเสี่ยงด้านบุคลากร
ผู้ใช้บริการสามารถขยายเวลาของสัญญาออกไปโดยใช้ทีมงานชุดเดิม จึงทำให้งานไม่สะดุดถึงแม้จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ระหว่างสัญญา แต่ถ้าเทียบกับการจ้างพนักงานเองก็นับว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าเพราะ ผู้ให้บริการ IT Outsource จะมีทีมงานสำรองไว้ทดแทนในกรณีลาหยุด หรือ ลาออกกระทันหัน

IT Outsource ยอดนิยม

Helpdesk / IT Support
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านไอที
IT Call Center
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
NOC & SOC
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล
Software Developer
นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

ขอคำปรึกษาฟรี!!
โทร. 095 642 6242

X ปิดหน้านี้

© บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด