คุณหา IT Outsource อยู่ใช่มั้ย?

IT Outsource คืออะไร?

โดยทั่วไปแล้วหากกล่าวถึงบริการ IT Outsource จะหมายถึงการใช้บริการด้านไอที จากภายนอกองค์กรทุกประเภท เช่น การจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานไอทีแบบชั่วคราว เพื่อมาแก้ไขปัญหา งานสนับสนุนด้านไอที งานพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเริ่มโครงการได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ หากไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนคนได้

เหมาะกับงานแบบใหน?

บริการ IT Outsource มักจะมาในลักษณะ Project ที่กำหนดเวลาชัดเจนเช่นโครงการระยะสั้น 3-6 เดือน สัญญาบริการรายปี หรือ โครงการระยะยาว ซึ่งเน้นงานระดับปฏิบัติการทั่วไป เช่น IT Call Center, IT Support, Helpdesk, System Admin, NOC & SOC เป็นต้น

บริการของเรา

IT Outsource Service
บริการด้านไอทีเอาท์ซอร์ส
IT Support Service
ดูแลคอมพิวเตอร์รายเดือน
it support

บริการ IT Support แบบเหมาจ่ายรายเดือน เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพื้นฐานโดยเน้นการ Remote Support เป็นหลัก เหมาะสำหรับองคร์กรขนาดเล็กที่มีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 10-50 คนที่ต้องการประหยัดค่าจ้างพนักงานไอทีประจำ

แพคเกจเหมาจ่าย ดูแลทุกปัญหา
Remote support ไม่จำกัดครั้ง
On-site support กรณีฉุกเฉิน
เริ่มต้น 5,000 บาท/เดือน

IT Outsource Staff
พนักงานไอทีสัญญาจ้าง
it outsource

เจ้าหน้าที่ IT Outsource แบบสัญญาจ้าง (Contractor) ทำงานแบบ Fulltime และ แบบตารางกะ 24x7 เพื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานของลูกค้า เช่น เจ้าหน้าที่ Helpdesk, IT Support, System Engineer ในรูปแบบสัญญาจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 6-12 เดือน

เข้าปฏิบัติงานทุกวันทำการ
สัญญาบริการ 6 - 12 เดือน
รับคำสั่งโดยตรงจากลูกค้า
ค่าบริการตามจำนวนคน

Managed IT Project
งานบริหารโครงการไอที
it outsource

งานระยะสั้น เช่น โครงการติดตั้งอุปกรณ์ (install) โครงการบำรุงรักษาประจำปี (maintenance) งานตรวจทรัพย์สินประจำปี (IT asset) โครงการ upgrade / rollout ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ทีมงานด้านไอทีจำนวนมากเข้าปฏิบัติงาน

รับฟังความต้องการของลูกค้า
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับลูกค้า
ระยะเวลาตามที่โครงการกำหนด
ควบคุมงานโดยทีม 365infotech
ค่าบริการตามขอบเขตงาน

Web & Mobile App
พัฒนาแอพลิเคชั่น
it outsource

บริการออกแบบและพัฒนาระบบ Web และ Mobile Application สำหรับองค์กรทุกระดับตาม Requirement ที่ลูกค้าต้องการ โดยทีมงาน Developer ประสบการณ์สูง พัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือสมัยใหม่และมีความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

ออกแบบแอพตัวอย่าง
กำหนดระยะเวลาส่งมอบ
พัฒนาและทดสอบระบบ
ค่าบริการตามขอบเขตงาน

it outsource
บริการ IT Outsource ดูแลระบบไอที
จุดเด่นของบริการ IT Outsource

กระบวนการสรรหา
พร้อมสำหรับการสรรหาเจ้าหน้าที่ไอทีให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ทักษะความเชี่ยวชาญ
ทีมงานผ่านการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นก่อนส่งเข้าปฏิบัติงาน

การกำกับดูแลงาน
มีผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขอบเขตงาน

ทีมสำรองการลา
จัดเตรียมพนักงานสำรองไว้ทดแทนกรณีลาหยุด

จัดทำรายงาน
มีผู้จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ลูกค้า

ควบคุมค่าใช้จ่าย
ดูแลค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานทั้งหมด
ตารางเปรียบเทียบ
หัวข้อ IT Outsource จ้างพนักงานเอง
การสรรหาว่าจ้าง ดูแลให้ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องให้ฝ่าย HR ดำเนินการและดูแลให้
เจ้าหน้าที่สำรอง มีคนแทนเมื่อลาหยุด ไม่มี
กรณีไม่พอใจผลงาน ขอเปลี่ยนคนได้ การเลิกจ้าง อาจมีค่าชดเชย
รูปแบบการจ้าง สัญญาบริการชั่วคราว ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
การควบคุมงบประมาณ เพิ่ม/ลดได้ตามปริมาณงาน ค่าจ้างและสวัสดิการเพิ่มขึ้นทุกปี
ตำแหน่ง IT Outsource ที่ให้บริการ
(สามารถปรับ Scope of work ได้ตามลูกค้า)

HELPDESK
รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ / Remote
1st level support

IT SUPPORT
ดูแลแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั่วไป
1st level support

SYSTEM ADMIN
ผู้ดูแลระบบ Server และระบบ Network
2nd level support

APPS SUPPORT
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านซอฟต์แวร์
2nd level support

NOC & SOC
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล / เฝ้าระวังภัย
3rd level support

PROJECT (PM)
ผู้จัดการโครงการ ด้านระบบงานไอที
High-skills level

HELPDESK SYSTEM
ระบบบริหารจัดการด้านไอที

องค์กรที่ต้องการนำมาตรฐาน ISO หรือ ITIL มาใช้กับงานไอทีเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำ ระบบ Services Management System ซึ่งมีฟังก์ชั่นครบตามมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับงาน Helpdesk หรือ IT Call Center เนื่องจากครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับแจ้งปัญหา (incident / request) การมอบหมายงาน (assign) การติดตาม (tracking) จนสิ้นสุดกระบวนการ (close) สามารถกำหนดประเภทงาน (service catalog) และ SLAs (service levels) ได้

ระบบควบคุมงานบริการ
Services Management
Key Features
ฟังก์ชั่นหลัก

การติดตาม
Tracking

การปิดงาน
Close Job

ระบบฐานข้อมูล
CMDB/ITIL

ระบบคลาวด์
Cloud System

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้
Security

ระบบทรัพย์สิน
Asset

กำหนดข้อตกลง
SLAs

รองรับมือถือ
Mobile
it outsource
it outsource

ทำไมต้องเลือก 365infotech?

เราคือผู้ให้บริการ IT Outsource มืออาชีพ ประสบการณ์สูงกว่า 15 ปี เชี่ยวชาญการสรรหาว่าจ้างพนักงาน Outsource ทุกตำแหน่ง เช่น Helpdesk, IT Support, System Admin, Application Support และตำแหน่งอื่นๆ นอกจากนั้นเรายังสามารถวางระบบงาน Helpdesk และ IT Call Center ตามมาตรฐานสากล
ทีมงานพร้อม
พร้อมทันทีเมื่อลูกค้าอนุมัติสรรหารวดเร็ว
คุมค่าใช้จ่าย
ควบคุมงบประมาณประจำปีได้แม่นยำ
กำหนดเวลา
ยุติสัญญาได้โดยไม่เสียค่าชดเชยการเลิกจ้าง

ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
โทร. 095 642 6242

บทความแนะนำ
เกี่ยวกับบริการ IT Outsource

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด
บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยทีมงานที่ปรึกษาด้านระบบไอทีประสบการณ์สูงกว่า 15 ปี ให้บริการที่ปรึกษาโครงการ งานบริหารบุคลากร หรือ IT Outsource ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ITIL ซึ่งเป็น "Best Practices" ระดับสากล เรามุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการด้าน IT Outsource อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นผู้ให้บริการในรูปแบบ "One Stop Services" ทางด้านบริการ IT Outsource ระดับชั้นนำในประเทศไทย

ทีมงานของเรา

it outsource

"หากคุณกำลังมองหาที่ปรึกษามืออาชีพ
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือโครงการใหม่
ลองเปิดโอกาสให้ 365infotech นะคะ
เราจริงใจ ตรงไปตรงมา ประสบการณ์สูง
และสำคัญที่สุด "ประหยัดและคุ้มค่า"

บันทึกเหตุการณ์

2567

ขยายงานบริการด้านไอทีแบบครบวงจรครอบคลุมความต้องการด้านไอทีสำหรับองค์กรทุกระดับ

comptia sec+

2566

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ด้านบริการ "Outsourcing Service"

comptia sec+

2565

ทีมงานสอบผ่าน Certificate "CompTia Security+" เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่ม SOC & NOC

comptia sec+

2564

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการแบบ "One Stop Services" ด้านงานบริการ IT Outsource ในประเทศไทย

it support

2563

เริ่มต้นงานบริการ IT Outsource ด้าน "Software Development" และเริ่มต้นพัฒนาระบบ AI สำหรับงานดูแลระบบ

it support

2562

ขยายงานบริการ IT Outsource สู่กลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ทางด้านงานบริหารศูนย์ SOC (Cyber Security)

it support

2561

ให้บริการเต็มรูปแบบด้าน it services management (ITSM) ภายใต้ ITIL framework รองรับงาน IT Support 24x7

it support

2560

เริ่มให้บริการด้าน it services management (ITSM) ภายใต้ ITIL framework รองรับงาน IT Support 8x7

it service

2559

เริ่มให้บริการวางระบบซอฟต์แวร์ ERP และ CRM โดยเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการระดับชั้นนำในประเทศ

it service

2558

จัดตั้งบริษัทโดยให้บริการด้านที่ปรึกษาโครงการและมาตรฐานสากล ISO

isoconsult.svg

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource
it outsource

ติดต่อเรา

it outsource
บริษัท สามหกห้า อินโฟเทค จำกัด

68-68/6 อาคารเอส แอนด์ บี ทาวเวอร์ ชั้น 5
ห้อง 502 ถนนปั้น สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105558033745

ฝ่ายขาย | Sales
095 642 6242
sales@365infotech.co.th

ฝ่ายบัญชี | Accounting
acc@365infotech.co.th

ไลน์ด่วนลูกค้า | Hot Line
Official : @365infotech
it outsource

©Copyright by 365infotech Co., Ltd.